Wie zijn wij?

Wij zijn een van de groenste gemeenten, centraal in Noord - NederlandIn Ooststellingwerf hebben we, van alle gemeenten in Nederland, het meeste bos per inwoner.! Bij ons vindt u fraaie dorpen, grote landschappelijke verschillen en twee grote, unieke en totaal verschillende natuurgebieden. Het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen hebben een Europese natuurbeschermingsstatus en trekken toeristen en recreanten uit heel Nederland. 

We staan op de kaart als het centrum van de biobased economy. Dat is een economie die is gebouwd op het duurzaam gebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld in de bodem. Het Ecomunitypark en het Biosintrum zijn daarvan het toonbeeld. En we lopen in de regio voorop in de verduurzaming van onze gemeente. Want in onze gemeente hebben we oog voor een duurzame en groene toekomst die wat ons betreft nu al is begonnen.

We zijn een bijzondere gemeente waar het Fries, het Stellingwerfs en het Nederlands op straat te horen zijn. De taal zorgt voor binding en eigenheid in ieder dorp. In de taal hoort u de historie van onze gemeente! Het Fries in het noorden, waar arbeiders het veen ontgonnen en omvormden naar landbouwgronden. Het Stellingwerfs in het westen, de streek die van oudsher eigenstandig was, waar de oude macht zich concentreerde en zich afzette tegen de Friezen. En in het zuidelijk deel klinkt een mengeling van alles. Al was het maar vanwege de vele toeristen die het gebied rond Appelscha al decennialang weten te vinden.

Onze dorpen zijn zelfstandig en allemaal anders. Maar wat ons bindt, zijn de inwoners. Zij geven aan dat het goed leven is in onze gemeente en dat het vertrouwen in elkaar groot is. Zij maken de dorpen een fijne plek om te wonen, te sporten, te werken of te ontspannen. Zij zorgen voor levendigheid en activiteit. Onze oudejaarsploegen zijn tot over de gemeentegrenzen befaamd.

We zijn trots op onze verscheidenheid. We waarderen onze verschillen. Maar we weten ook dat deze verschillen ons binden en ons als gemeente sterk maken. Samen met onze inwoners werken we steeds aan onze mooie, schone, veilige en gezonde leefomgeving. Bij ons gaan we echt samen aan de slag, als mienskip en gemeente!

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Visie

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Wie zijn wij?

Wij zijn een van de groenste gemeenten, centraal in Noord - NederlandIn Ooststellingwerf hebben we, van alle gemeenten in Nederland, het meeste bos per inwoner.! Bij ons vindt u fraaie dorpen, grote landschappelijke verschillen en twee grote, unieke en totaal verschillende natuurgebieden. Het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen hebben een Europese natuurbeschermingsstatus en trekken toeristen en recreanten uit heel Nederland. 

We staan op de kaart als het centrum van de biobased economy. Dat is een economie die is gebouwd op het duurzaam gebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld in de bodem. Het Ecomunitypark en het Biosintrum zijn daarvan het toonbeeld. En we lopen in de regio voorop in de verduurzaming van onze gemeente. Want in onze gemeente hebben we oog voor een duurzame en groene toekomst die wat ons betreft nu al is begonnen.

We zijn een bijzondere gemeente waar het Fries, het Stellingwerfs en het Nederlands op straat te horen zijn. De taal zorgt voor binding en eigenheid in ieder dorp. In de taal hoort u de historie van onze gemeente! Het Fries in het noorden, waar arbeiders het veen ontgonnen en omvormden naar landbouwgronden. Het Stellingwerfs in het westen, de streek die van oudsher eigenstandig was, waar de oude macht zich concentreerde en zich afzette tegen de Friezen. En in het zuidelijk deel klinkt een mengeling van alles. Al was het maar vanwege de vele toeristen die het gebied rond Appelscha al decennialang weten te vinden.

Onze dorpen zijn zelfstandig en allemaal anders. Maar wat ons bindt, zijn de inwoners. Zij geven aan dat het goed leven is in onze gemeente en dat het vertrouwen in elkaar groot is. Zij maken de dorpen een fijne plek om te wonen, te sporten, te werken of te ontspannen. Zij zorgen voor levendigheid en activiteit. Onze oudejaarsploegen zijn tot over de gemeentegrenzen befaamd.

We zijn trots op onze verscheidenheid. We waarderen onze verschillen. Maar we weten ook dat deze verschillen ons binden en ons als gemeente sterk maken. Samen met onze inwoners werken we steeds aan onze mooie, schone, veilige en gezonde leefomgeving. Bij ons gaan we echt samen aan de slag, als mienskip en gemeente!

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF