OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Welkom

Onze Omgevingsvisie! En met recht onze Omgevingsvisie. Want deze visie op onze leefomgeving hebben we gemaakt samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. En we willen ook met onze samenleving de ambities uit de Omgevingsvisie waar maken. Daar nodigen we iedereen toe uit!

Onze gemeente, met Drentse en Friese invloeden en het Stellingwarfs als streektaal. Een unieke gemeente, met grootse natuur en een fijne afwisseling in landschappen. Zand en veen. Een gemeente, waar samen leven en samen zorgen in de mienskip is geworteld. Waar we samen altijd verder zijn gekomen.

Wij zijn trots op ons Ooststellingwerf. En vanuit die trots willen we verder werken aan onze gemeente. In de Omgevingsvisie leest u hoe we onze leefomgeving nog aantrekkelijker, gezonder, bruisender en duurzamer willen maken. We gebruiken de Omgevingsvisie om plannen te spiegelen, om koppelkansen te benutten en samen aan de slag te gaan met de opgaven die we hebben benoemd. Kijk rond. En hebt u vragen, neem dan contact met ons op!

Wij kijken uit naar een mooie toekomst voor onze gemeente. We nodigen u uit om daar samen verder aan te bouwen!

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is de visie van de gemeente op onze leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt onze gemeentelijke structuurvisie. De Omgevingsvisie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de gemeente. In het toekomstbeeld kijken we ver vooruit, een jaar of 15.

De visie geeft ook aan welke ambities we hebben en met welke opgaven we aan de slag gaan. Deze opgaven zijn de eerste stappen in de komende jaren. De opgaven helpen ons om onze ambities te realiseren.

In onze Omgevingsvisie maken we verschil tussen gebieden in onze gemeente. Want, zoals u ook weet, het ene gebied is het andere niet. Het gebied ten noorden van de Tjonger is anders dan het oostelijk deel bij het Fochteloërveen. En Oosterwolde heeft als groter dorp andere opgaven dan bijvoorbeeld Makkinga. In onze Omgevingsvisie hebben we deze verschillen uitgewerkt in gebiedskompassen: voor ieder gebied een eigen koers voor de komende 5 tot 10 jaar.

Hoe werkt het?

De Omgevingsvisie bestaat uit 5 onderdelen.

  1. Het deel ‘Visie’. In het deel ‘Visie’ leest u ons toekomstbeeld voor de gemeente voor de komende jaren. Het toekomstbeeld hebben we vertaald naar ambities. Deze ambities geven aan waar we samen aan werken om ons toekomstbeeld waar te maken.
  2. Het deel ‘Gebied’. Hier leest u welke keuzes we maken voor de vier gebieden waarin we onze gemeente hebben opgesplitst. Voor elk gebied maken we concreet hoe we daar onze ambities waar maken. We beschrijven wat het karakter is, wat er bijzonder is en welke koers we voor het gebied zien.
  3. Het deel ‘Idee’. Hebt u een idee of een plan? In dit deel leest u wat u kunt doen en wat wij doen als u een plan heeft in onze gemeente.
  4. Het deel ‘Uitvoering en bijsturing’. Dit deel geeft u meer informatie over de beleidscyclus en de manier waarop we de Omgevingsvisie zullen evalueren en monitoren. Hier is ook de juridische verankering van de visie te vinden.
  5. Het deel ‘Achtergrond’. Alle informatie die we hebben gebruikt om deze Omgevingsvisie te maken, leest u in dit deel. Daar hebben we ook opgenomen welke stappen we hebben doorlopen om tot een Omgevingsvisie te komen.

Waarom een Omgevingsvisie?

In 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt alle bestaande wet- en regelgeving die gaat over onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is eigenlijk alles wat we buiten zien, horen, voelen of ruiken.

De Omgevingswet verandert veel voor de gemeente Ooststellingwerf. Daarom maken we een nieuwe visie. Deze Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet en helpt ons, samen met onze inwoners, te werken aan onze leefomgeving.

Met deze Omgevingsvisie zorgen we dat ons gemeentelijk beleid weer ‘bij de tijd’ is. Ook kunnen we zo voldoen aan de eisen die de nieuwe Omgevingswet aan ons stelt.

Samenhang met ander beleid en instrumenten

De Omgevingsvisie is maar een van de onderdelen van de nieuwe Omgevingswet. In de wet worden ook programma’s en een Omgevingsplan benoemd. De visie, het programma en het plan vormen straks een drie-eenheid

De Omgevingsvisie is de eerste stap. De Omgevingsvisie geeft de koers aan, in programma’s vertalen we de koers naar daadwerkelijke acties. In het Omgevingsplan leggen we, net zoals we nu in een bestemmingsplan doen, de regels vast. Deze regels geven aan wat wel of niet mag in onze leefomgeving.

Naast de Omgevingsvisie hebben we ook ons andere beleid. Dit beleid is vaak een uitwerking op thema’s, zoals de Visie op samenleving of het gemeentelijk beleid rond duurzaamheid. Bij onze Omgevingsvisie hebben we met dit beleid rekening gehouden, net als met de afstemming op provinciaal beleid. Maar bij twijfel, gaan de keuzes uit de Omgevingsvisie door. Want de visie omvat onze nieuwste inzichten.

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Gebied

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Karakter, Bijzonder
kansen en opgaven

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Uitvoering 

Beleid, evaluatie en
monitoring

Achtergrond

Alle achtergrond-
informatie

Welkom

Onze Omgevingsvisie! En met recht onze Omgevingsvisie. Want deze visie op onze leefomgeving hebben we gemaakt samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. En we willen ook met onze samenleving de ambities uit de Omgevingsvisie waar maken. Daar nodigen we iedereen toe uit!

Onze gemeente, met Drentse en Friese invloeden en het Stellingwarfs als streektaal. Een unieke gemeente, met grootse natuur en een fijne afwisseling in landschappen. Zand en veen. Een gemeente, waar samen leven en samen zorgen in de mienskip is geworteld. Waar we samen altijd verder zijn gekomen.

Wij zijn trots op ons Ooststellingwerf. En vanuit die trots willen we verder werken aan onze gemeente. In de Omgevingsvisie leest u hoe we onze leefomgeving nog aantrekkelijker, gezonder, bruisender en duurzamer willen maken. We gebruiken de Omgevingsvisie om plannen te spiegelen, om koppelkansen te benutten en samen aan de slag te gaan met de opgaven die we hebben benoemd. Kijk rond. En hebt u vragen, neem dan contact met ons op!

Wij kijken uit naar een mooie toekomst voor onze gemeente. We nodigen u uit om daar samen verder aan te bouwen!

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is de visie van de gemeente op onze leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt onze gemeentelijke structuurvisie. De Omgevingsvisie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de gemeente. In het toekomstbeeld kijken we ver vooruit, een jaar of 15.

De visie geeft ook aan welke ambities we hebben en met welke opgaven we aan de slag gaan. Deze opgaven zijn de eerste stappen in de komende jaren. De opgaven helpen ons om onze ambities te realiseren.

In onze Omgevingsvisie maken we verschil tussen gebieden in onze gemeente. Want, zoals u ook weet, het ene gebied is het andere niet. Het gebied ten noorden van de Tjonger is anders dan het oostelijk deel bij het Fochteloërveen. En Oosterwolde heeft als groter dorp andere opgaven dan bijvoorbeeld Makkinga. In onze Omgevingsvisie hebben we deze verschillen uitgewerkt in gebiedskompassen: voor ieder gebied een eigen koers voor de komende 5 tot 10 jaar.

Hoe werkt het?

De Omgevingsvisie bestaat uit 5 onderdelen.

  1. Het deel ‘Visie’. In het deel ‘Visie’ leest u ons toekomstbeeld voor de gemeente voor de komende jaren. Het toekomstbeeld hebben we vertaald naar ambities. Deze ambities geven aan waar we samen aan werken om ons toekomstbeeld waar te maken.
  2. Het deel ‘Gebied’. Hier leest u welke keuzes we maken voor de vier gebieden waarin we onze gemeente hebben opgesplitst. Voor elk gebied maken we concreet hoe we daar onze ambities waar maken. We beschrijven wat het karakter is, wat er bijzonder is en welke koers we voor het gebied zien.
  3. Het deel ‘Idee’. Hebt u een idee of een plan? In dit deel leest u wat u kunt doen en wat wij doen als u een plan heeft in onze gemeente.
  4. Het deel ‘Uitvoering en bijsturing’. Dit deel geeft u meer informatie over de beleidscyclus en de manier waarop we de Omgevingsvisie zullen evalueren en monitoren. Hier is ook de juridische verankering van de visie te vinden.
  5. Het deel ‘Achtergrond’. Alle informatie die we hebben gebruikt om deze Omgevingsvisie te maken, leest u in dit deel. Daar hebben we ook opgenomen welke stappen we hebben doorlopen om tot een Omgevingsvisie te komen.

Waarom een Omgevingsvisie?

In 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt alle bestaande wet- en regelgeving die gaat over onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is eigenlijk alles wat we buiten zien, horen, voelen of ruiken.

De Omgevingswet verandert veel voor de gemeente Ooststellingwerf. Daarom maken we een nieuwe visie. Deze Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet en helpt ons, samen met onze inwoners, te werken aan onze leefomgeving.

Met deze Omgevingsvisie zorgen we dat ons gemeentelijk beleid weer ‘bij de tijd’ is. Ook kunnen we zo voldoen aan de eisen die de nieuwe Omgevingswet aan ons stelt.

Samenhang met ander beleid en instrumenten

De Omgevingsvisie is maar een van de onderdelen van de nieuwe Omgevingswet. In de wet worden ook programma’s en een Omgevingsplan benoemd. De visie, het programma en het plan vormen straks een drie-eenheid

De Omgevingsvisie is de eerste stap. De Omgevingsvisie geeft de koers aan, in programma’s vertalen we de koers naar daadwerkelijke acties. In het Omgevingsplan leggen we, net zoals we nu in een bestemmingsplan doen, de regels vast. Deze regels geven aan wat wel of niet mag in onze leefomgeving.

Naast de Omgevingsvisie hebben we ook ons andere beleid. Dit beleid is vaak een uitwerking op thema’s, zoals de Visie op samenleving of het gemeentelijk beleid rond duurzaamheid. Bij onze Omgevingsvisie hebben we met dit beleid rekening gehouden, net als met de afstemming op provinciaal beleid. Maar bij twijfel, gaan de keuzes uit de Omgevingsvisie door. Want de visie omvat onze nieuwste inzichten.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE