Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Visie

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Karakter, Bijzonder
kansen en opgaven

Gebied

Alle achtergrond-
informatie

Achtergrond

Beleid, evaluatie en
monitoring

Uitvoering 

Heeft u een plan
of idee?

Idee

Ons toekomstbeeld

Onze gemeente

Ooststellingwerf moet een fijne plek zijn voor iedereen, jong en oud. Een plek om te zijn en te blijven. In onze gemeente houden we vast aan onze waarden en kwaliteiten. Dat is de basis waar we op verder bouwen. Ieder idee is een nieuwe kans om mee te bewegen met de wensen en behoeftes van onze inwoners. En dat doen we. Maar wel alleen als een idee ook een nieuwe dimensie toevoegt aan onze bestaande waarden en kwaliteiten. Alleen zo groeien we naar een toekomst die recht doet aan wat we nu zijn en straks nodig hebben!

De kracht van Ooststellingwerf als gemeente in het hart van Noord-Nederland wordt breed herkend. We hebben goede verbindingen met voorzieningen die we zelf niet hebben. We bouwen onze eigen kwaliteiten als sterke plattelandsgemeente uit. Een gemeente waar wonen en ondernemen, natuur, landbouw en recreatie samen opgaan. Dat doen we binnen de herkenbare schaal en dynamiek van Ooststellingwerf.

Ooststellingwerf is een bijzondere gemeente: Drentse trekjes en Friese invloeden gaan harmonieus met elkaar samen. Dat leidt tot een gebied met een grote diversiteit aan landschappen en dorpen. De bossen van Appelscha, de essen rond Oosterwolde, het hoogveen van Fochteloo en de beekdalen van de Tjonger en de Linde liggen allemaal op een steenworp afstand van elkaar.

Ons landelijk gebied

Het landelijk gebied is multifunctioneel en toekomstbestendig. Dat lukt, omdat we werken vanuit een integrale blik op het landelijk gebied. En dat lukt, omdat we in het landelijk gebied samenwerken met alle partijen die daar een rol spelen: van landbouwers en recreatieondernemers tot natuurorganisaties en het waterschap.

Onze dorpen

In onze dorpen is een grote saamhorigheid te zien, het ‘ons kent ons’ is zeker in de kleine dorpen herkenbaar. Het noaberschap en de samenredzaamheid zien we overal. Dat maakt dat het er zo fijn wonen is. De dorpen zijn een plek waar ruimte is voor jong en oud om plezierig en gezond te kunnen leven. En daarvoor zorgen we samen. Als gemeente stellen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in staat daar zelf regie in te nemen. We zorgen dat onze dorpen goed met elkaar verbonden zijn, zodat de dorpen van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kunnen profiteren. We helpen de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht. Zodat ze kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp belangrijk is.

We zetten samen met onze inwoners en energiecoöperaties steeds stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarbij lukt het ons om de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente niet verloren te laten gaan.

Onze werkwijze

We werken aan een duurzame, prettige en mooie woon-, werk en leefomgeving voor iedereen, met en zonder beperking. Als gemeente zetten we in algemene zin in op het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van onze leefomgeving. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, natuur, wonen en landbouw.

De komende jaren betrekken we onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw bij de planvorming. Goede plannen van onderop worden ondersteund.

We denken mee en helpen initiatiefnemers om hun plannen door de procedures te leiden. De gemeente staat als partner dicht bij de burger. Daarbij denken we in kansen: plannen zijn kansen om onze gemeente weer een stapje verder te brengen bij ons toekomstbeeld.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Ons toekomstbeeld

Onze gemeente

Ooststellingwerf moet een fijne plek zijn voor iedereen, jong en oud. Een plek om te zijn en te blijven. In onze gemeente houden we vast aan onze waarden en kwaliteiten. Dat is de basis waar we op verder bouwen. Ieder idee is een nieuwe kans om mee te bewegen met de wensen en behoeftes van onze inwoners. En dat doen we. Maar wel alleen als een idee ook een nieuwe dimensie toevoegt aan onze bestaande waarden en kwaliteiten. Alleen zo groeien we naar een toekomst die recht doet aan wat we nu zijn en straks nodig hebben!

De kracht van Ooststellingwerf als gemeente in het hart van Noord-Nederland wordt breed herkend. We hebben goede verbindingen met voorzieningen die we zelf niet hebben. We bouwen onze eigen kwaliteiten als sterke plattelandsgemeente uit. Een gemeente waar wonen en ondernemen, natuur, landbouw en recreatie samen opgaan. Dat doen we binnen de herkenbare schaal en dynamiek van Ooststellingwerf.

Ooststellingwerf is een bijzondere gemeente: Drentse trekjes en Friese invloeden gaan harmonieus met elkaar samen. Dat leidt tot een gebied met een grote diversiteit aan landschappen en dorpen. De bossen van Appelscha, de essen rond Oosterwolde, het hoogveen van Fochteloo en de beekdalen van de Tjonger en de Linde liggen allemaal op een steenworp afstand van elkaar.

Ons landelijk gebied

Het landelijk gebied is multifunctioneel en toekomstbestendig. Dat lukt, omdat we werken vanuit een integrale blik op het landelijk gebied. En dat lukt, omdat we in het landelijk gebied samenwerken met alle partijen die daar een rol spelen: van landbouwers en recreatieondernemers tot natuurorganisaties en het waterschap.

Onze dorpen

In onze dorpen is een grote saamhorigheid te zien, het ‘ons kent ons’ is zeker in de kleine dorpen herkenbaar. Het noaberschap en de samenredzaamheid zien we overal. Dat maakt dat het er zo fijn wonen is. De dorpen zijn een plek waar ruimte is voor jong en oud om plezierig en gezond te kunnen leven. En daarvoor zorgen we samen. Als gemeente stellen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in staat daar zelf regie in te nemen. We zorgen dat onze dorpen goed met elkaar verbonden zijn, zodat de dorpen van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kunnen profiteren. We helpen de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht. Zodat ze kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp belangrijk is.

We zetten samen met onze inwoners en energiecoöperaties steeds stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarbij lukt het ons om de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente niet verloren te laten gaan.

Onze werkwijze

We werken aan een duurzame, prettige en mooie woon-, werk en leefomgeving voor iedereen, met en zonder beperking. Als gemeente zetten we in algemene zin in op het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van onze leefomgeving. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, natuur, wonen en landbouw.

De komende jaren betrekken we onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw bij de planvorming. Goede plannen van onderop worden ondersteund.

We denken mee en helpen initiatiefnemers om hun plannen door de procedures te leiden. De gemeente staat als partner dicht bij de burger. Daarbij denken we in kansen: plannen zijn kansen om onze gemeente weer een stapje verder te brengen bij ons toekomstbeeld.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Visie