Jouw omgeving. Jouw toekomst 
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF

Als we alle informatie hebben verzameld, vragen we u mee te denken hoe we dat tot een Omgevingsvisie kunnen maken. Daarvoor organiseren we een Omgevingsfestival. Houd daarvoor deze website en de nieuwsberichten in de gaten! .

We trekken ongeveer een jaar uit om een omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we op het gemeentehuis gezet. Nu is het moment aangebroken dat we graag met onze inwoners en ondernemers in gesprek gaan!

Dit voorjaar gaan we in de dorpen en in het buitengebied met u in gesprek. Graag horen we dan hoe u tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente aan kijkt? Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina agenda ziet u wanneer we bij u in de buurt zijn. U kunt ook via deze website uw inbreng leveren. Ga daarvoor naar de enquête.

Proces en Planning

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

Juli 2019 - januari 2020

Opstellen nota van uitgangspunten Omgevingsvisie in samenwerking met een expertiseteam en de gemeenteraad

Februari - maart 2020

Verdiepingsgesprekken en dorpstafels

April - juni 2020

Omgevingsfestival en maken van de Omgevingsvisie

September 2020

Omgevingsvisie naar College van B&W en mogelijkheid tot reageren

Begin 2021

Vaststellen Omgevingsvisie door gemeenteraad

OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
Proces en Planning

Als we alle informatie hebben verzameld, vragen we u mee te denken hoe we dat tot een Omgevingsvisie kunnen maken. Daarvoor organiseren we een Omgevingsfestival. Houd daarvoor deze website en de nieuwsberichten in de gaten! .

We trekken ongeveer een jaar uit om een omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we op het gemeentehuis gezet. Nu is het moment aangebroken dat we graag met onze inwoners en ondernemers in gesprek gaan!

Dit voorjaar gaan we in de dorpen en in het buitengebied met u in gesprek. Graag horen we dan hoe u tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente aan kijkt? Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina agenda ziet u wanneer we bij u in de buurt zijn. U kunt ook via deze website uw inbreng leveren. Ga daarvoor naar de enquête.

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

Juli 2019 - januari 2020

Opstellen nota van uitgangspunten Omgevingsvisie in samenwerking met een expertiseteam en de gemeenteraad

Februari - maart 2020

Verdiepingsgesprekken en dorpstafels

April - juni 2020

Omgevingsfestival en maken van de Omgevingsvisie

September 2020

Omgevingsvisie naar College van B&W en mogelijkheid tot reageren

Begin 2021

Vaststellen Omgevingsvisie door gemeenteraad