Jouw omgeving. Jouw toekomst 
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF

Uiteraard doen we dat in een kleine setting; grote bijeenkomsten kunnen we niet beleggen. De dorpensessies zijn dan ook op uitnodiging. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten met de ondernemers en de verenigingen.

Maar uiteraard kunt u uw mening laten horen! Graag zelfs! Via deze website kunt u uw inbreng leveren. Ga daarvoor naar de enquête.

In het voorjaar van 2020 hadden we een geslaagde bijeenkomst over de toekomst van het landelijke gebied. Vanwege Corona moesten we niet veel later ‘pas op de plaats maken’. In het najaar van 2002 pakken we de draad weer op en gaan we in gesprek met de dorpen, de ondernemers en de verenigingen.

Proces en Planning

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

Juli 2019 - januari 2020

Opstellen nota van uitgangspunten Omgevingsvisie in samenwerking met een expertiseteam en de gemeenteraad

Juni - november 2020

Verdiepingsgesprekken en dorpensessies

December - maart 2020

Maken van de Omgevingsvisie, zo mogelijk middels ‘Omgevingsfestival’

Mei 2021

Omgevingsvisie naar College van B&W en mogelijkheid tot reageren

juni 2021

Vaststellen Omgevingsvisie door gemeenteraad

OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
Proces en Planning

Uiteraard doen we dat in een kleine setting; grote bijeenkomsten kunnen we niet beleggen. De dorpensessies zijn dan ook op uitnodiging. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten met de ondernemers en de verenigingen.

Maar uiteraard kunt u uw mening laten horen! Graag zelfs! Via deze website kunt u uw inbreng leveren. Ga daarvoor naar de enquête.

In het voorjaar van 2020 hadden we een geslaagde bijeenkomst over de toekomst van het landelijke gebied. Vanwege Corona moesten we niet veel later ‘pas op de plaats maken’. In het najaar van 2002 pakken we de draad weer op en gaan we in gesprek met de dorpen, de ondernemers en de verenigingen.

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

Juli 2019 - januari 2020

Opstellen nota van uitgangspunten Omgevingsvisie in samenwerking met een expertiseteam en de gemeenteraad

Juni - november 2020

Verdiepingsgesprekken en dorpensessies

December - maart 2020

Maken van de Omgevingsvisie, zo mogelijk middels ‘Omgevingsfestival’

Mei 2021

Omgevingsvisie naar College van B&W en mogelijkheid tot reageren

juni 2021

Vaststellen Omgevingsvisie door gemeenteraad