New image
New image
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF

De omgevingsvisie maken we niet alleen, maar samen met u. In het hele proces zijn er verschillende momenten waar we uw inbreng graag gebruiken. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen!

Meedenken, mee praten en mee doen
MEEDENKEN - enquête

We hechten aan de inbreng van alle inwoners van de gemeente. U kunt via deze website een reactie achterlaten of de enquête invullen.

MEE PRATEN - DIGITALE GESPREKKEN

Afgelopen tijd zijn we met verschillende groepen inwoners in gesprek geweest. We spraken met diverse buurt- en dorpsbelangen. Jongeren op het Stellingwerfcollege hebben videoboodschappen ingesproken. Met ondernemers, verenigingen en organisaties is nagedacht over de ambities en opgaven voor de gemeente rond thema’s als wonen, werken en leefbaarheid.?

Daarnaast organiseren we verschillende verdiepingssessies. De eerste sessie was op 26 februari en ging over de ontwikkelingen en de toekomst van het landelijk gebied. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

In de agenda ziet u waar u ons wanneer kunt vinden.

MEE DOEN - OMGEVINGSFESTIVAL

Komend voorjaar staat het Omgevingsfestival gepland. Dan is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes van de Omgevingsvisie. Welke keuzes maakt u voor de dorpen, voor duurzaamheid of gezondheid? Meer informatie (locatie, tijdstip) vindt u te zijner tijd op deze plek.

Bent u enthousiast en wilt u graag mee doen met het Omgevingsfestival? U kunt u via deze link vrijblijvend aanmelden. Dan houden wij u op de hoogte!

New image
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
New image
Meedenken, mee praten en mee doen

De omgevingsvisie maken we niet alleen, maar samen met u. In het hele proces zijn er verschillende momenten waar we uw inbreng graag gebruiken. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen!

New image
MEEDENKEN - enquête

We hechten aan de inbreng van alle inwoners van de gemeente. U kunt via deze website een reactie achterlaten of de enquête invullen.

MEE PRATEN - DIGITALE GESPREKKEN

Komend voorjaar staat het Omgevingsfestival gepland. Dan is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes van de Omgevingsvisie. Welke keuzes maakt u voor de dorpen, voor duurzaamheid of gezondheid? Meer informatie (locatie, tijdstip) vindt u te zijner tijd op deze plek.

Bent u enthousiast en wilt u graag mee doen met het Omgevingsfestival? U kunt u via deze link vrijblijvend aanmelden. Dan houden wij u op de hoogte!

Afgelopen tijd zijn we met verschillende groepen inwoners in gesprek geweest. We spraken met diverse buurt- en dorpsbelangen. Jongeren op het Stellingwerfcollege hebben videoboodschappen ingesproken. Met ondernemers, verenigingen en organisaties is nagedacht over de ambities en opgaven voor de gemeente rond thema’s als wonen, werken en leefbaarheid.?

Daarnaast organiseren we verschillende verdiepingssessies. De eerste sessie was op 26 februari en ging over de ontwikkelingen en de toekomst van het landelijk gebied. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

In de agenda ziet u waar u ons wanneer kunt vinden.

MEE DOEN - OMGEVINGSFESTIVAL
New image