header
New image
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF

Wilt u graag mee praten over de Omgevingsvisie? U kunt ons vinden op de volgende momenten op onderstaande locaties.

Agenda

Woensdag 18 november
09.00 – 11.00 uur

Dinsdag 24 november
16.00 – 18.00 uur

Themabijeenkomst voor ondernemers
“Bruisend Ooststellingwerf”
Digitaal

Themabijeenkomst voorsportclubs, GGD, scholen, huisartsen, thuiszorg, woningbouwverenigingen, etc. “Leefbaar Ooststellingwerf”
Digitaal

Woensdag 16 november
19.00 – 21.00 uur

Dorpensessie 1
Plaatselijk Belang Appelscha, Plaatselijk Belang Appelscha Boven, Dorpsbelang Fochteloo, Plaatselijk Belang Ravenswoud

Digitaal

Woensdag 4 november
19.00 – 21.00 uur

Dorpensessie 2
Dorpsbelang Donkerbroek, Plaatselijk Belang Haule, Plaatselijk Belang Haulerwijk, DES Waskemeer

Digitaal

Woensdag 11 november
14.00 – 16.00 uur

Dorpensessie 3
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, Plaatselijk Belang Langedijke, Dorpsbelang Makkinga, Plaatselijk Belang Nijeberkoop, Plaatselijk Belang Oldeberkoop

Digitaal

Datum nader te bepalen

Dorpensessie 4
Oosterwolde Zuid, Oosterwolde Noord, Haerenkwartier, SAWONO